logo Level a.s.

Level a.s.
Stavba jedním tahem

Povinné informace

Název a sídlo společnosti
Level a.s.
Vejražkova 1037/32
150 00 Praha 5-Košíře
IČO: 649 48 960
Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, složka B 3703
Kanceláře a provozovna společnosti
Level a.s.
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
Pozvánka na valnou hromadu
V tuto chvíli není valná hromada svolána
Koncernová deklarace
Společnost LEVEL, a.s. je součástí koncernu LEVEL.
Řídící osobou koncernu je společnost LEVEL, a.s., IČ: 64948960, se sídlem Vejražkova 1037/32, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 3703.

Společnosti
- Gepard Living, a.s., IČ: 27218031, se sídlem Vejražkova 1037/32, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 9781,
- ABP s.r.o., IČ: 03689727, se sídlem Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 236183, a
- AB Plzeňská s.r.o., IČ: 03839966, se sídlem Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 238471,
jsou osobami podrobenými jednotnému řízení v rámci koncernu.

ISO 9001:2005 ISO 14001:2005