logo Level a.s.

Level a.s.
Stavba jedním tahem

Projekční činnost

Projektový ateliér Level realizuje projekty od zaměření stavby, přípravy zakázky až po dokumentaci pro realizaci stavby včetně interiéru. Nedílnou součástí je projednání projektu s orgány státní správy a zajištění stavebního povolení včetně závěrečné kolaudace. Projekty jsou realizovány v rámci celé České republiky. Shoda se státoprávními orgány nám umožňuje zajišťovat stavební povolení v poměrně krátkém termínu. Od roku 1990, kdy ateliér vznikl, bylo vyprojektováno a realizováno již několik stovek projektů, od rekonstrukcí objektů přes modernizaci až po výstavbu na zelené louce. Jedná se zejména o nákupní a obchodní centra, bankovní domy zejména pro společnost GE MONEY BANK, zdravotnická zařízení včetně lázní, komerční banky, restaurační zařízení zejména pro společnost Mc Donald´s ČR , rodinné domy, bytové domy, školská zařízení, administrativní budovy, kulturní památky, halové prostory, sportovní zařízení a další.

Technické vybavení atelierů Ateliery jsou vybaveny počítačovou technikou na šesti navzájem propojených počítačových stanicích. Toto vybavení umožňuje operativní změny a varianty dle přání objednatele s prakticky okamžitými výstupy na tiskárnách (Xerox Workcentre -do formátu A3+). Velkoplošné formáty výkresů či obrazů jsou tisknuty na barevném ploteru HP DesignJet 750C s technologií tisku InkJet v profesionální kvalitě až do prodlouženého formátu A0. Zařízení též umožňuje zpracovávat celou škálu typů prezentací od pouhých náhledů u počítače přes technologii QuickTimeVR ® provozující nižší virtuální realitu až po videostřih do profesionální kvality použitelné v televizním vysílání. Ateliery jsou rovněž vybaveny PC computery s třemi licencemi software - Auto CAD ®. Vzhledem k výše uvedeným informacím jsou ateliery schopny zajistit i rozsáhlé souběžné projektové práce s veškerým zajištěním.

ISO 9001:2005 ISO 14001:2005